صفحه اصلیلیست مجلات علمی معتبر و نامعتبر
نمایش تعداد 
تعداد عنوان نویسنده بازدیدها
1 ليست مجلات نمايه شده در پايگاه اسكوپوس Scopus نوشته شده توسط مدیر سایت 6430
2 ليست مجلات ISI داراي ضريب تاثير نوشته شده توسط مدیر سایت 1405
3 وضعیت انتشار مجلات علمی ایران نوشته شده توسط مدیر سایت 2251
4 سایت تامسون رویترز THOMSON REUTERS نوشته شده توسط مدیر سایت 8000
5 مجلات ISC نوشته شده توسط مدیر سایت 1487
6 پايگاه علمي اسكوپوس Scopus نوشته شده توسط مدیر سایت 1219
7 لیست مجلات علمی-پژوهشی و علمی-ترویجی دارای اعتبار (ارديبهشت ماه 1398) نوشته شده توسط مدیر سایت 3104
8 فهرست انتشارات و مجلات جعلي و نامعتبر (Black List) از نظر دانشگاه آزاد اسلامي نوشته شده توسط مدیر سایت 305
9 فهرست انتشارات و مجلات داراي اعتبار (White List) از نظر دانشگاه آزاد اسلامي نوشته شده توسط مدیر سایت 510
10 فهرست مجلات جعلی و بی اعتبار از نظر وزارت علوم نوشته شده توسط مدیر سایت 2475
بازگشت به بالا