صفحه اصلیموضوعات مورد علاقه

موضوعات مورد علاقه

موضوعات مورد علاقه اینجانب شامل:

1- شناخت و مقایسه عملکرد انواع قیر

2- آسفالت و پارامترهای عملکردی آن

3- طرح اختلاط روسازی های آسفالتی

4- آزمایش های قیر و آسفالت

5- طرح ضخامت روسازی

6- ایمنی ترافیک

7- کارخانه آسفالت (عملکرد و افزایش بهره وری در آن)

8- برنامه ریزی ترافیک

و سایر موضوعات مرتبط با راه و ترابری

به روز رسانی شده در یکشنبه, 07 مهر 1392 19:25

بازگشت به بالا