صفحه اصلیسوابق تحقیقاتی

سوابق تحقیقاتی

سوابق  تحقیقاتی  اینجانب به شرح ذیل می­باشند:

 

همکار اصلی در پروژه:

" ارائه راهکارهای اجرایی جهت تراکم لایه­ های آسفالتی ضخیم"

(کارفرما: پژوهشکده حمل ونقل، وزارت راه و شهرسازی)

 

همکار اصلی در پروژه:

" ارزیابی آزمایش های غیر مخرب در تعیین دانسیته روسازی"

(کارفرما: پژوهشکده حمل ونقل، وزارت راه و شهرسازی)

 

مجری انجام پروژه­ های آزمایشگاهی در خصوص تعیین ­Skid Resistance رنگهای ترافیکی

(کارفرما: پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران)

 

مجری پروژه:

" امکان سنجی فنی و اقتصادی استفاده از مخلوط­های آسفالتی نیمه گرم(WMA)  در روسازی راه­ های کشور"

  (کارفرما: پژوهشکده حمل ونقل وزارت راه و شهرسازی)

 

مجری پروژه:

" بررسی عوامل ایجاد خرابی رویه­ های آسفالتی در شهر اهواز و ارائه راهکارهای مناسب جهت بهبود آن"

(کارفرما: شهرداری اهواز)

 

 

"تهیه دستورالعمل نظارت بر تولید، حمل، پخش و عملیات تعمیر و نگهداری آسفالت در شهر تهران"

(کارفرما: سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران)

 

"تهیه دستورالعمل تعمیر موضعی انواع خرابی­ های روسازی آسفالتی شهر اهواز"

(کارفرما: سازمان عمران شهرداری اهواز)

 

همکار پروژه:
"استفاده از نخاله ها و ضایعات ساختمانی در اجرای لایه های روسازی"

(کارفرما: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی)

 

مجری پروژه:
"طراحی و ساخت دستگاه اصطکاک سنج آسفالت"

(طرح پژوهشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر)

(در حال انجام)

 

 

به روز رسانی شده در دوشنبه, 28 تیر 1395 14:59

بازگشت به بالا