صفحه اصلیافتخارات و داوری مجلات و کنفرانس ها
نمایش تعداد 
تعداد عنوان نویسنده بازدیدها
1 داوری کنفرانس ها، کنگره ها و همایش ها نوشته شده توسط مدیر سایت 2550
2 داوری مجلات نوشته شده توسط مدیر سایت 2202
3 همکاری در راه اندازی مرکز تحقیقات نوشته شده توسط مدیر سایت 2153
4 همکاری در نگارش استاندارد ملی نوشته شده توسط مدیر سایت 1786
5 ثبت اختراع اول نوشته شده توسط مدیر سایت 2504
6 ثبت اختراع دوم نوشته شده توسط مدیر سایت 1246
7 پژوهشگر نمونه نوشته شده توسط مدیر سایت 261
8 عضويت در كميته مصاحبه دكتري تخصصي نوشته شده توسط مدیر سایت 228
بازگشت به بالا