صفحه اصلیافتخارات و داوری مجلات و کنفرانس ها
نمایش تعداد 
تعداد عنوان نویسنده بازدیدها
1 داوری کنفرانس ها، کنگره ها و همایش ها نوشته شده توسط مدیر سایت 2683
2 داوری مجلات نوشته شده توسط مدیر سایت 2303
3 همکاری در راه اندازی مرکز تحقیقات نوشته شده توسط مدیر سایت 2253
4 همکاری در نگارش استاندارد ملی نوشته شده توسط مدیر سایت 1906
5 ثبت اختراع اول نوشته شده توسط مدیر سایت 2613
6 ثبت اختراع دوم نوشته شده توسط مدیر سایت 1363
7 پژوهشگر نمونه نوشته شده توسط مدیر سایت 349
8 عضويت در كميته مصاحبه دكتري تخصصي نوشته شده توسط مدیر سایت 322
بازگشت به بالا