صفحه اصلیافتخارات و داوری مجلات و کنفرانس ها
نمایش تعداد 
تعداد عنوان نویسنده بازدیدها
1 داوری کنفرانس ها، کنگره ها و همایش ها نوشته شده توسط مدیر سایت 2755
2 داوری مجلات نوشته شده توسط مدیر سایت 2362
3 همکاری در راه اندازی مرکز تحقیقات نوشته شده توسط مدیر سایت 2323
4 همکاری در نگارش استاندارد ملی نوشته شده توسط مدیر سایت 1981
5 ثبت اختراع اول نوشته شده توسط مدیر سایت 2665
6 ثبت اختراع دوم نوشته شده توسط مدیر سایت 1448
7 پژوهشگر نمونه نوشته شده توسط مدیر سایت 407
8 عضويت در كميته مصاحبه دكتري تخصصي نوشته شده توسط مدیر سایت 385
بازگشت به بالا