صفحه اصلیافتخارات و داوری مجلات و کنفرانس ها
نمایش تعداد 
تعداد عنوان نویسنده بازدیدها
1 داوری کنفرانس ها، کنگره ها و همایش ها نوشته شده توسط مدیر سایت 2899
2 داوری مجلات نوشته شده توسط مدیر سایت 2513
3 همکاری در راه اندازی مرکز تحقیقات نوشته شده توسط مدیر سایت 2466
4 همکاری در نگارش استاندارد ملی نوشته شده توسط مدیر سایت 2127
5 ثبت اختراع اول نوشته شده توسط مدیر سایت 2808
6 ثبت اختراع دوم نوشته شده توسط مدیر سایت 1581
7 پژوهشگر و استاد نمونه نوشته شده توسط مدیر سایت 537
8 عضويت در كميته مصاحبه دكتري تخصصي نوشته شده توسط مدیر سایت 506
بازگشت به بالا