صفحه اصلیمقاله های پذیرفته شده در کنفرانس ها و سمینارها

مقالات در کنفرانس ها و سمینارها

الف- کنفرانس ها و همایش های بین المللی

1- ارائه مقاله ای در سال 2011 در دانشگاه Liverpool John Moores University تحت عنوان: 

  Development of experimental model to investigate the influences of the numbers and duration of heating of bitumen on penetration index

در کنفرانس بین المللی:

10th Annual International Conference on Sustainable Construction and Pavement Engineerin

 

2- ارائه مقاله ای در سال 2012 در مالزی تحت عنوان:

Influence of Bentonite Additive on Bitumen and Asphalt Mixtures Properties

در کنفرانس بین المللی:


World Academy Of Science Engineering and  Technology  (WASE), 2012


3- "اثر پلیمر استایرن_بوتای ان_استایرن (SBS) و نانو لوله های کربنی چند دیواره (MWNT) بر عملکرد مخلوط های آسفالتی گرم"، کنفرانس بین المللی دست آوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی، مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما، 25 خرداد 1394، تهران.

 

4- "بررسی تاثیر نوع دانه­ بندی روش سوپرپیو بر خصوصیات حجمی آسفالت گرم (HMA)"، دهمین کنگره بین‌المللی مهندسي عمران، دانشکده مهندسی عمران، 15تا 17 ارديبهشت، تبریز، 1394.

 

5- "اولویت بندی بهسازی راه های شهری با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی فازی (مطالعه موردی: شهر لنگرود)"، سومین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری، دانشگاه شهید بهشتی تهران، 10-8 دی، تهران، 1394.

 

6- "استفاده از ضایعات PVC در آسفالت جاده ها"، سومین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری، دانشگاه شهید بهشتی تهران، 10-8 دی، تهران، 1394.

 

7- "بررسی استفاده از ضایعات شیشه ای به عنوان فیلر در مخلوط آسفالتی گرم"، دومین همایش بین المللی معماری، عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم، تهران، تیرماه 1395.

 

8- "بررسی تاثیر خاکستر زیست توده بر خواص رئولوژیکی قیر"، کنفرانس بین المللی:

International Conference on researches in Science and Engineering, 28 Julu 2016, Istanbul University, Turkey

با عنوان:

The effect of biomass ash on the rheological properties of bitumen

 

9- "مروري بر اصلاح خواص قير با استفاده از پليمر پلي فسفريك اسيد"، كنفرانس بين المللي:

International Conference on Civil Engineering, Architecture, Urban Management and Environment in the Third Millennium

 با عنوان:

A review on bitumen properties modification using Polyphosphoric acid

 

10- "بررسي عملكرد مخلوط آسفالتي اصلاح شده با الياف شيشه"، کنفرانس بین المللی:

International Conference on researches in Science and Engineering, 28 Julu 2016, Istanbul University, Turkey

با عنوان:

Performance Characteristics of Asphalt Mixtures Modified with Glass Fibers

 

11- "بررسي تاثير استفاده از دوده سيليسي بر عملكرد بتن غلتكي ساخته شده با RAP"، اولين كنفرانس بين المللي مصالح و سازه هاي نوين در مهندسي عمران، دانشگاه صنعتي اميركبير، 5 و 6 آبان، تهران، 1395.

 

12- "مروري بر تاثير كابرد خرده آسفالت در عملكرد شيارشدگي مخلوطهاي آسفالتي"، كنگره بين المللي:

 International Congrees New developments in Sustainable Architecture and Urban Planning, Civil and Structural Engineering, October 18 2016, Turkey, Istanbul

 A Review on The Effect of Using Reclaimed Asphalt Pavement in Rutting Performance of Asphalt Mixtures

كنگره بين المللي تحولات نوين پايداري در معماري، شهرسازي، عمران و مهندسي ساختمان، مهرماه، استانبول، 1395.

 

13- "تحليل فني و اقتصادي پارامترهاي ايمن سازي تصادفات در مبادي ورودي شهرها"، كنفرانس بين المللي:

International Conference on Civil Engineering, Architecture and Urban Economy Development

سومين كنفرانس بين المللي عمران، معماري و توسعه اقتصاد شهري، شيراز، 25 آذر،1395.

 

14- "اولويت بندي نقاط حادثه خيز با استفاده از روش هاي تحليل آمار تصادفات و تحليل سلسله مراتبي (مطالعه موردي: محور ساري-فائمشهر)، سومين كنفرانس بين المللي عمران، معماري و توسعه اقتصاد شهري، شيراز، 25 آذر،1395.

 

15- "بررسي اثر نانورس مونتموريلونيت بر ويژگي هاي فيزيكي و رئولوژيكي قير"، چهارمين كنگره بين المللي مهندسي عمران، معماري و توسعه شهري (ISC)، دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، 7-9 دي ماه، 1395.

 

16- "امكان سنجي استفاده از براده آهن ضايعاتي در ساخت مخلوط هاي آسفالتي گرم(HMA)"، چهارمين كنگره بين المللي مهندسي عمران، معماري و توسعه شهري (ISC)، دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، 7-9 دي ماه 1395. 

 

17- "مروری بر تحقیقات انجام شده در خصوص افزودنی های ضد پیرشدگی قیر"، دومين كنفرانس بين المللي انسان، معماري، عمران و شهر  (ISC)، كد همايش: 10905-95170، دانشگاه تبريز، 19-20 اسفند ماه 1395.

 

18- "مروری بر ویژگیهای شیمیایی و رئولوژیکی قیرهای پیرشده"، سومين كنفرانس بين المللي معماري و شهرسازي پايدار، دانشگاه آزاد اسلامي واحد امارات، 22-23 اسفند ماه 1395.

 

19- "ارائه مدلی جهت تخمین شاخص یخبندان در طرح روسازی با استفاده از شرایط جغرافیایی"، دومين كنفرانس بين المللي انسان، معماري، عمران و شهر  (ISC)، كد همايش: 10905-95170، دانشگاه تبريز، 19-20 اسفند ماه 1395.

 

20- "مروری بر تحقیقات انجام شده در خصوص آلودگی صوتی انواع روسازیهای آسفالتی و ارائه راهکار مناسب"، دومين كنفرانس بين المللي:

2nd International Conference on researches in Science and Engineering, 3 - 4 Feb 2017, Istanbul , Turkey

 

21- "ساختار و تحليل خصوصيات مخلوط هاي آسفالتي نيمه گرم داراي ماكروسنتتيك"، شانزدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي حمل و نقل و ترافيك، سازمان حمل و نقل و ترافيك، 10 و 11 اسفندماه 1395.

 

22- "بررسي سيستم حمل و نقل هوشمند (ITS) و بكارگيري سيستم پيشرفته حمل و نقل عمومي (APTS)"، شانزدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي حمل و نقل و ترافيك، سازمان حمل و نقل و ترافيك، 10 و 11 اسفندماه 1395.

 

23- "تحليلي كاركردي از بازتاب هاي نصب چراغ هاي راهنمايي در بهبود عملكرد ترافيكي"، همايش بين المللي افق هاي نوين در علوم پايه و فني و مهندسي، انجمن افق نوین علم و فناوری، 14 اسفندماه 1395.

 

 24- "ارزيابي ميزان اثربخشي وجود الياف ماكرو سنتتيك در آسفالت نيمه گرم در افزايش عمر خستگي روكش آسفالت"، شانزدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي حمل و نقل و ترافيك، سازمان حمل و نقل و ترافيك، 10 و 11 اسفندماه 1395.

 

 25- "ارائه مدل تخمين تاخير چراغهاي راهنمايي و راهكارهاي كاهش آن"، دومين كنفرانس بين­المللي مهندسي عمران، معماري و مديريت بحران(ISC)، دانشگاه علامه مجلسی، 16 تير 1396.

 

 26-  "بررسی پژوهش‌های پیشین درخصوص آسفالت بازیافتی سرد با امولسیون قیر"، دومين كنفرانس بين­المللي مهندسي عمران، معماري و مديريت بحران(ISC)، دانشگاه علامه مجلسی، 16 تير 1396.

  

27-  "رفتار لايه­هاي روسازي از لحاظ ميزان مدول الاستيسيته و مقاومت كششي با رويكرد احداث روي خاك هاي تثبيت شده به روش پيش بارگذاري با استفاده از نرم افزار آباكوس"، چهارمين كنفرانس بين­المللي نوآوري­هاي اخير در مهندسي عمران، معماري و شهرسازي(ISC)، دانشگاه صالحان، 14 مهر 1396.

 

28- "مروري بر تحقيقات انجام شده در خصوص اصلاح خصوصيات قير بوسيله مواد ضايعاتي"، چهارمين كنفرانس بين­المللي نوآوري­هاي اخير در مهندسي عمران، معماري و شهرسازي(ISC)، دانشگاه صالحان، 14 مهر 1396.

 

29-  "ارائه طرح بهبود سامانه حمل و نقل عمومي شهري با رويكرد مسيريابي و مكان­يابي (مطالعه موردي: سيستم حمل و نقل عمومي شهر نوشهر"، چهارمين كنفرانس بين­المللي نوآوري­هاي اخير در مهندسي عمران، معماري و شهرسازي(ISC)، دانشگاه صالحان، 14 مهر 1396.

  

30-  "طرح و اجراي بتن غلتكي روسازي راه و مقايسه آن با روسازي آسفالتي گرم"، دومين كنفرانس بين­المللي مهندسي عمران، معماري و مديريت بحران(ISC)، دانشگاه علامه مجلسی، 16 تير 1396.

 

31- "فاكتورهاي انساني در بروز تصادفات جاده­اي"، چهارمين كنفرانس بين­المللي نوآوري­هاي اخير در مهندسي عمران، معماري و شهرسازي(ISC)، دانشگاه صالحان، 14 مهر 1396.

 

32-  "بررسي مطالعات انجام شدخ در خصوص تاثيرات روسازي بر ايمني راه"، كنفرانس بين­المللي عمران، معماري و شهرسازي ايران معاصر ايران (ISC)، دانشگاه شهيد بهشتي، 25 مرداد 1396.

 

33- "تحليل تاثيرات موسيقي بر سرعت رانندگي (مطالعه موردي: محور هراز)"، چهارمين كنفرانس بين­المللي نوآوري­هاي اخير در مهندسي عمران، معماري و شهرسازي(ISC)، دانشگاه صالحان، 14 مهر 1396.

 

34- "بررسي معيارهاي فني، اجرايي و اقتصادي در ارزيابي احداث تقاطعات غير همسطح شهري، مطالعه موردي: شهر گرگان "، چهارمين كنفرانس بين­المللي نوآوري­هاي اخير در مهندسي عمران، معماري و شهرسازي(ISC)، دانشگاه صالحان، 14 مهر 1396.

 

35- "ارزيابي استفاده از آسفالت بازيافتي (RAP) در ساخت روسازي بتن غلتكي (RCC)"، كنفرانس بين­المللي پيشرفت­هاي نوين در مهندسي عمران (ISC)، دانشگاه شمال، 24 آبان 96.

 

36- "بررسی تأثیر نانومواد معدنی بر آسیب های رطوبتی مخلوط‌های آسفالت شیشه‌ای (مطالعه موردی: نانو آهک هیدراته و نانوکربنات کلسیم)"، كنفرانس بين­المللي پيشرفت­هاي نوين در مهندسي عمران (ISC)، دانشگاه شمال، 24 آبان 96.

 

37- "بررسي تاثير مديريت، برنامه­ريزي و طراحي ساختار شهري بر معضلات ترافيكي (مطالعه موردي: شهرستان چالوس)"، كنفرانس بين­المللي پيشرفت­هاي نوين در مهندسي عمران (ISC)، دانشگاه شمال، 24 آبان 96.

 

38- "تحليل و  ارزيابي عملكرد كنترل رمپ در بزرگراه شهيد همت به بزرگراه شهيد چمران بانرم‌افزارشبيه‌سازي ترافیکی AIMSUN"، كنفرانس بين­المللي پيشرفت­هاي نوين در مهندسي عمران (ISC)، دانشگاه شمال، 24 آبان 96.

 

39- "بررسی تاثیر زمان عمل آوری نمونه‏های آزمایشگاهی بر پتانسیل شیار شدگی مخلوط‏های آسفالتی"، كنفرانس بين­المللي پيشرفت­هاي نوين در مهندسي عمران (ISC)، دانشگاه شمال، 24 آبان 96.

 

40- "زهکشیجهتجمعآوریآبهایسطحیوطرحفیلترآن"، كنفرانس بين­المللي پيشرفت­هاي نوين در مهندسي عمران (ISC)، دانشگاه شمال، 24 آبان 96.

 

41- "مطالعهاثرموسیقیبرپارامترسرعتدررانندگی"، پنجمين كنگره بين­المللي عمران، معماري و توسعه شهري (ISC)، دانشگاه شهيد بهشتي، 5 تا 7 دي ماه 1396.

 

42- "ارزیابیترکومفاصلاتصالدرروسازیصلبفرودگاه"، پنجمين كنگره بين­المللي عمران، معماري و توسعه شهري (ISC)، دانشگاه شهيد بهشتي، 5 تا 7 دي ماه 1396.

 

43- "بررسیشدتتصادفاتدرجادههایدوطرفهدوخطهبرون شهری"، سومين همايش بين المللي افق هاي نوين در مهندسي عمران، معماري و شهرسازي، انجمن افق نوین علم و فناوری، تهران، 17 اسفند 1396.

 

44- "شناسايي و رتبه بندي فاكتورهاي انساني موثر در بروز تصادفات در جاده هاي برون شهري با استفاده از تكنيك هاي دلفي و فرآيند سلسله مراتبي"، كنفرانس بين المللي نوآوري و تحقيق در علوم مهندسي، آكادمي بين المللي علوم گرجستان، تفليس، 27 تير ماه 1397.

 

45- "بررسي پژوهش­های انجام شده درخصوص تاثير افزودني­ها بر عملکرد آسفالت"، سومين كنفرانس بين المللي يافته هاي نوين عمران، معماري و صنعت ساختمان (ISC)، انجمن مهندسي راه و ساختمان ايران، 24 ارديبهشت 1397.

 

46- "ارائهمدلتاثیرعرضشانهراهدرافزایشایمنیجادهها)مطالعهموردی: جادهنوشهربهنور("، سومين كنفرانس بين المللي يافته هاي نوين عمران، معماري و صنعت ساختمان (ISC)، انجمن مهندسي راه و ساختمان ايران، 24 ارديبهشت 1397.

 

47- "پیش بینی مدل تخمین انتخاب روشهای سفر برون شهری همگانی با بهره گیری از رویکرد رجحان بیان شده در خطوط جاده ای، ریلی و هوایی"، سومين كنفرانس بين المللي يافته هاي نوين عمران، معماري و صنعت ساختمان (ISC)، انجمن مهندسي راه و ساختمان ايران، 24 ارديبهشت 1397.

 

48- "ارزیابی استفاده از سیستم گرمایش از کف در رویه های آسفالتی و بتنی"، كنفرانس بين الملل عمران، معماري و مديريت توسعه شهري در ايران (ISC)، دانشگاه صنعتي مراغه، تهران، 28 آذر 1397.

 

49- "بررسی مدل اصلاحی هندسی ميادين مبادي ورودي شهري بر مبناي سهولت تردد با بکارگيري نرم افزار شبيه سازAIMSUN "، كنفرانس بين الملل عمران، معماري و مديريت توسعه شهري در ايران (ISC)، دانشگاه صنعتي مراغه، تهران، 28 آذر 1397.

 

50- "تکنولوژی Soil-Sement و کاربرد آن در روسازی‌راه "، كنفرانس بين الملل عمران، معماري و مديريت توسعه شهري در ايران (ISC)، دانشگاه صنعتي مراغه، تهران، 28 آذر 1397.

 

51- "مروری بر روش های اصلاح خصوصیات مخلوط آسفالت "، كنفرانس بين الملل عمران، معماري و مديريت توسعه شهري در ايران (ISC)، دانشگاه صنعتي مراغه، تهران، 28 آذر 1397.

 

52- "مدلسازی لوجیت سهم شیوه های سفر برون شهری همگانی با استفاده از روش رجحان بیان شده در خطوط ریلی و هوایی "، كنفرانس بين الملل عمران، معماري و مديريت توسعه شهري در ايران (ISC)، دانشگاه صنعتي مراغه، تهران، 28 آذر 1397.

 

53- "ارائهمدلتأثیرپارچه­گونه­هادرلایه­هایسازهآزادراه­هاباروشعددیاجزایمحدوددرنرم­افزارPLAXIS "، هشتمين كنفرانس بين المللي توسعه پايدار، عمران و بازآفريني شهري (ISC)، موسسه آموزش عالي دانش پژوهان پيشرو، قم، 23 آذر ماه 1397.

 

54- "مروری بر پژوهش‏های انجام شده در خصوص تاثیر نصب دوربین های کنترل سرعت برکاهش سوانح جاده­ای"، كنفرانس بين الملل عمران، معماري و مديريت توسعه شهري در ايران(ISC)، دانشگاه صنعتي مراغه، تهران، 28 آذر 1397.

 

55- "ارزیابی بازدهی ماشین آلات راهسازی (مطالعه موردی بیل مکانیکی)"، كنفرانس بين الملل عمران، معماري و مديريت توسعه شهري در ايران(ISC)، دانشگاه صنعتي مراغه، تهران، 28 آذر 1397.

 

56- "استفاده از مواد بازیافتی خرده آسفالت و خرده لاستیک در میکروسرفیسینگ"، همايش بين المللي افق­هاي نوين در مهندسي عمران، معماري و توسعه شهري"، انجمن افق نوين علم و فنآوري، تهران، 28 آذر 1397.

 

57- "عوامل موثر بر ارتقای کارایی دوربین­های کنترل سرعت جهت کاهش تلفات جاده­ای"، كنگره بين المللي صنعت ساختمان(ISC)، دانشگاه تبريز، 15 آذر 1397.

 

58- "مروری بر پژوهش‌های صورت گرفته در خصوص  بررسي  نقاط حادثه خيز  و ايمن سازي"، اولین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت شهری در ایران(ISC)، دانشگاه صنعتي مراغه، 28 آذر 1397.

 

59- "بررسي اجمالي برخي از راهكارهاي كاهش تصادفات جاده­اي"، همايش بين المللي افق­هاي نوين در مهندسي عمران، معماري و توسعه شهري"، انجمن افق نوين علم و فنآوري، تهران، 28 آذر 1397.

 

60- "مروری بر پژوهش‌های انجام شده در خصوص آسفالت متخلخل با تاکید بر تاثیرات آن بر محیط زیست و اقدامات مقابله با آن"، اولین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت شهری در ایران (ISC)، دانشگاه صنعتي مراغه، 28 آذر 1397.

 

61- "مروری بر پژوهش‌های انجام شده درخصوص آسفالت متخلخل واثرات آن درکاهش صدا، رطوبت و افزایش ایمنی"،  اولین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت شهری در ایران (ISC)، دانشگاه صنعتي مراغه، 28 آذر 1397.

 

 

 

 

 ب- کنفرانس ها و همایش های داخلی

1- "بکارگیری روش­های نوین پخش و تراکم جهت اجرای لایه­های آسفالتی ضخیم"، چهارمین همایش قیر و آسفالت، همایش ملی، دانشکده فنی، دانشگاه تهران، 1387.

2- "نقش منشور اصول 3C-3Eدر موفقيت برنامه­ریزي­های ترافيکي"، نهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران ، کنفرانس ملی، سازمان حمل و نقل و ترافیک ، 1388.

3- "Introducing Spreading and Compacting Thick Lift Methods According to Advantages and Disadvantages "، پنجمین همایش قیر و آسفالت ایران، همایش ملی، دانشکده فنی، دانشگاه تهران، 1389.

4- "ارزیابی اثر ناحیه محدود شده منحنی دانه ­بندی مصالح مختلف بر خواص حجمی نمونه­ های آسفالتی "، پنجمین همایش قیر و آسفالت ایران، همایش ملی، دانشکده فنی، دانشگاه تهران، 1389.

5- "امکان سنجی فنی و  اجرایی لایه­های آسفالتی ضخیم و مقایسه آن با لایه­ های آسفالتی متداول در ایران"، پنجمین کنگره مهندسی عمران، کنگره ملی، دانشگاه فردوسی مشهد، 1389.

6- "امکان سنجی فنی و اقتصادی استفاده از مخلوط آسفالتی نیمه گرم (WMA) در روسازی راه­های کشور"، پنجمین همایش قیر و آسفالت ایران، همایش ملی، دانشکده فنی، دانشگاه تهران، 1389.

7- "تاثیر نحوه اختلاط فیلر بر دوام مخلوط­های آسفالتی، پنجمین همایش ملی قیر وآسفالت ایران "، پنجمین همایش قیر و آسفالت ایران، همایش ملی، دانشکده فنی، دانشگاه تهران، 1389.

8- "بررسی علل بروز جداشدگی در مراحل مختلف تهیه آسفالت گرم و روش­های کاهش آن "، ششمین کنگره مهندسی عمران، کنگره ملی، دانشگاه سمنان، 1390.

9- "نقش عامل انسانی در بروز حوادث ترافیکی"، همایش سازه، راه و معماری چالوس، همایش ملی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس، 1391.

10- "بررسی دانسیته انتهای عمر خدمت روسازی در تعیین N-designطرح اختلاط سوپرپیو "، همایش سازه، راه و معماری چالوس، همایش ملی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس، 1391.

11- "بررسي شاخص­هاي عملکردی قير بازیافتی به منظور استفاده مجدد "، همایش سازه، راه و معماری چالوس، همایش ملی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس، 1391.

12- "مطالعه ساختار امولسیون قیر پلیمری با استفاده از اسکن میکروسکوپی "، همایش سازه، راه و معماری چالوس، همایش ملی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس، 1391.

13- "ارائه مدل تصميم­گيري جهت الويت­بندي اقدامات ايمني تردد عابرين پياده از عرض گذرگاه"، هفتمین کنگره مهندسی عمران، کنگره ملی، دانشگاه زاهدان، دانشکده مهندسی شهید نیکبخت، زاهدان، 1392.

14- "تاثیر افزودنی خرده لاستیک بر ویژگی­های فیزیکی و رئولوژیکی قیر و عملکرد آسفالت "، هفتمین کنگره مهندسی عمران، کنگره ملی، دانشگاه زاهدان، دانشکده مهندسی شهید نیکبخت، زاهدان، 1392.

15- "استفاده از فنآوری اطلاعات جهت کاهش تراکم ترافیکی"، اولین همایش فنآوری اطلاعات، همایش منطقه­ای، موسسه آموزش عالی طبرستان، چالوس 1392.

16- "عملکرد نقش شبکه بین خودرویی در کاهش حوادث حمل و نقل جاده­ای "، اولین همایش فنآوری اطلاعات، همایش منطقه­ای، موسسه آموزش عالی طبرستان، چالوس 1392.

17- "نقش پژوهش و فنآوری در اشتغال زایی و تحقق اقتصاد مقاومتی"، همایش اقتصاد مقاومتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر، 25 آذر، 1392.

18- "ارائه مدل آزمایشگاهی شاخص نفوذ بر حسب ویسکوزیته برای قیرهای مورد استفاده در راهسازی ایران"، هشتمین کنگره مهندسی عمران، کنگره ملی، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، دانشکده مهندسی عمران، بابل 1393.

19- "بررسی عملکرد مخلوط­های آسفالتی مسلح شده با شبکه فلزی"، هشتمین کنگره مهندسی عمران، کنگره ملی، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، دانشکده مهندسی عمران، بابل، 1393.

20-"بررسی تاثیر پیش پوشش سنگدانه های آسفالت با امولسیون بر پارامترهای مارشال و میزان قیر بهینه"، ششمین همایش ملی قیر و آسفالت ایران، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، 27 و 28 آبان 1393، تهران، ایران.

21-"تشخیص حساسیت رطوبتی مخلوط های آسفالتی به کمک چگالی واقعی آسفالت"، ششمین همایش ملی قیر و آسفالت ایران، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، 27 و 28 آبان 1393، تهران، ایران.

22- "تحقق حقوق شهروندی در بخش مهندسی ترافیک با اجرای صحیح اصول 3E و مشارکت شهروندان"، همایش حقوق شهروندی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر، 12 آبان، نوشهر، 1394.

23- "ارتباط درصد فضای خالی با عریان شدگی در عمق مخلوط های آسفالتی (مطالعه موردی منطقه 22 تهران)"، هفتمین همایش قیر و آسفالت ایران، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، وزارت راه و شهرسازی، 26-24 آذر، تهران، 1394.

24- "ضرورت آینده پژوهی در صنعت راه و ترابری"، اولین همایش آینده پژوهی در حوزه های حسابداری، مدیریت و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نوشهر، 12 اسفند، نوشهر، 1394.

25- "جایگاه سیستم مدیریت در پروژه های روسازی راه های ایران"، اولین همایش آینده پژوهی در حوزه های حسابداری، مدیریت و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نوشهر، 12 اسفند، نوشهر، 1394.

26- "تاثیر مواد افزودنی ضایعاتی نوین بر عملکرد مخلوط های آسفالتی گرم "، اولین همایش یافته های نوین در علوم مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نوشهر، 13 اسفند، نوشهر، 1394.

27- "روند تکامل انواع اصلاح کننده های موثر بر عملکرد قیر "، اولین همایش یافته های نوین در علوم مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نوشهر، 13 اسفند، نوشهر، 1394.

28- "بررسی افزودن نانولوله های کربنی بر مقاومت شیارشدگی آسفالت حاوی قیر اصلاح شده با پلیمر SBS"، دومین کنفرانس ملی عمران، معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی با رویکرد مدیریت شهری، 10 تیر ماه، 1395.

29- "شناسایی و اولویت بندی شاخص های کاهش تصادفات در مبادی ورودی شهرها (مطالعه موردی: محدوده ورودی شهر ساری)"، سومين كنفرانس ملي مهندسي عمران و توسعه پايدار ايران، مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار، تهران، 13 آبان، 1395.

30- "اولويت بندي راهكارهاي كاهش سرعت در محدوده ورودي شهر به عنوان يك عامل اصلي در تصادفات جاده اي (مطالعه موردي: محور ساري-قائمشهر"، سومين كنفرانس ملي مهندسي عمران و توسعه پايدار ايران، مركز راهكارهاي دستيابي به توسعه پايدار، تهران، 13 آبان، 1395.

31- "پیش بینی عملکرد پلهای فولادی و بتنی با روسازی عرشه آسفالتی به منظور مدیریت تعمیر و نگهداری"، هشتمين همايش ملي قير و آسفالت، مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي، وزارت راه و شهرسازي، تهران، 11-13 آبان، 1395.

32- "مروری بر روش‌های طراحی روسازی انعطاف‌پذیر با تاکید بر روش طراحی مکانیستی- تجربی"، اولين كنفرانس ملي رويكردهاي نو در مهندسي عمران، معماري و شهرسازي (ISC)، دانشگاه آزاد اسلامي واحد خرم آباد، 22 ارديبهشت، 1396.

33- "بررسي تاثير فاكتور سرعت وسيله نقليه در بروز حوادث جاده اي"، كنفرانس پژوهش هاي نوين در علوم مهندسي (ISC)، موسسه آموزش عالي علامه رفيعي، 12 و 13 خرداد 1395.

34- "تعيين ابعاد بهينه ژئوگريد جهت پايداري شيب هاي راه"، اولين كنفرانس ملي رويكردهاي نو در مهندسي عمران، معماري و شهرسازي (ISC)، دانشگاه آزاد اسلامي واحد خرم آباد، 22 ارديبهشت ماه 1396.

35- "مدلسازی رابطه تسهیلات ایمنی عابر پیاده و شدت تصادفات در محورهای برون شهری"، كنفرانس ملي پژوهش­هاي نوين در علوم و مهندسي(ISC)، موسسه آموزش عالي علامه رفيعي، 26 اسفند 1395.

36- "ارائه روشي جديد در كاهش محدوديت هاي فقدان آمار تصادفات در ارزيابي ايمني عابر پياده در محورهاي برون شهري"، اولين كنفرانس ملي رويكردهاي نو در مهندسي عمران، معماري و شهرسازي(ISC)، دانشگاه آزاد اسلامي واحد خرم آباد، 22 ارديبهشت، 1396.

37- "ارزیابی تاثیر عوامل موثر بر تصادفات ترافیکی در جاده های برون شهری با تاکید بر فاکتور علت تامه"، اولين كنفرانس ملي مهندسي راه و ترابري(ISC)، دانشگاه گيلان، 8 شهريور 1396.

38- "بررسی روشهاي ارتقاء ایمنی شبکه راه­ها و ارائه راهکارهاي اجرایی مناسب"، اولين كنفرانس ملي مهندسي راه و ترابري(ISC)، دانشگاه گيلان، 8 شهريور 1396.

39- "تعيين درصد فضای خالی به كمك دستگاه رادار نفوذی به زمین"، اولين كنفرانس ملي مهندسي راه و ترابري(ISC)، دانشگاه گيلان، 8 شهريور 1396.

40- "بررسی تاثیر گیلسونایت بر حساسیت رطوبتی مخلوط­های آسفالتی"، اولين كنفرانس ملي مهندسي راه و ترابري(ISC)، دانشگاه گيلان، 8 شهريور 1396.

41- "بررسی تاثیر استفاده از پلی اتیلن با جرم مولکولی بسیار بالا بر روی پتانسیل"، اولين كنفرانس ملي مهندسي راه و ترابري(ISC)، دانشگاه گيلان، 8 شهريور 1396.

42- "بررسی آزمایشگاهی اثر خاکستر بادی بر عملکرد آسفالت متخلخل سرباره­ای"، اولين كنفرانس ملي مهندسي راه و ترابري(ISC)، دانشگاه گيلان، 8 شهريور 1396.

43- "بررسی علل بروز و ارائه راهکار بهبود عملکرد گلوگاه ترافیکی در جهت ساماندهی تخلیه افقي شهر در زمان بحران"، دومين كنفرانس پدافند غيرعامل و پيشرفت پايدار با رويكرد مردم محور، وزارت كشور، 25 مهرماه 1396. (مقاله برتر)

44- "مروریبرتحقیقاتانجامشدهدرموردشاخصهایرفتاریعابرینپیادهدرعبورازتقاطع­هایچراغداروعللتخطیآنها"، پنجمين كنفرانس ملي پژوهش­هاي كاربردي در مهندسي عمران، معماري و مديريت شهري (ISC)، دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، 13 و 14 دي ماه 1396.

45- "بررسي اثر خاكستر بادي بر مقاومت جداشدگي آسفالت متخلخل سرباره اي"، نهمين همايش ملي قير و آسفالت(ISC)، وزارت راه و شهرسازي، مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي، 2 تا 4 آبان 1396.

46- "ارزيابي عملكردي روسازي آسفالتي با استفاده از قير اصلاح شده با پلی اتیلي"، چهارمين همايش ملي علوم و فنآوري هاي نوين ايران (ISC)، انجمن توسعه و ترويج علوم و فنون بنيادين، 27 اسفتد، 1396.

47- "مروری بر پژوهشهای انجام شده در خصوص، علل حوادث ترافیکی درون شهری"، چهارمين همايش ملي علوم و فنآوري هاي نوين ايران (ISC)، انجمن توسعه و ترويج علوم و فنون بنيادين، 27 اسفتد، 1396.

48- "مروری بر پژوهش‏های انجام شده در خصوص ارزیابی استفاده ازبتن غلتکی در روسازی راه "، اولين همايش ملي يافته هاي نوين در مهندسي عمران، معماري و محيط زيست (ISC)، دانشگاه آزاد اسلامي واحد ميانه، 19 ارديبهشت 1397.

49- "مروري بر تحقیقات آزمایشگاهی استفاده از خاکستر در مخلوطهاي آسفالتی و بتنی"، اولين همايش ملي يافته هاي نوين در مهندسي عمران، معماري و محيط زيست (ISC)، دانشگاه آزاد اسلامي واحد ميانه، 19 ارديبهشت 1397.

 50- "بررسی رفتار خمشی و فشاری بتن غلتکی مسلح شده با الیاف و مقایسه آن با بتن غلتکی معمولی"، اولين كنفرانس ملي تحقيقات بنيادين در عمران، معماري و شهرسازي (ISC)، موسسه آموزش عالي اوج، 8 تير ماه 1397.

 51- "کاربرد سیستم اطلاعات جغرافيایی در مديريت روسازي راه"، دومين كنفرانس ملي مهندسي عمران و معماري با تاكيد بر اشتغال زايي در صنعت ساختمان (ISC)، موسسه آموزش عالي توحيد گلوگاه، 14 تير 1397.

 52- "مروری بر پژوهشهای انجام شده در خصوص استفاده از نخاله ها در بازیافت گرم آسفالت"، دومين كنفرانس ملي مهندسي عمران و معماري با تاكيد بر اشتغال زايي در صنعت ساختمان (ISC)، موسسه آموزش عالي توحيد گلوگاه، 14 تير 1397.

 53- "بررسی مدل اصلاحی هندسی ميادين مبادي ورودي شهري بر مبناي سهولت تردد با بکارگيري نرم افزار شبيه ساز"، اولين كنفرنس ملي عمران و معماري در مديريت شهري قرن21 (ISC)، دانشگاه جامع علمي كاريردي كرج، 20 تير 1397.

 54- "تحليل و مدل سازي تغييرات طول خطوط افزايش و كاهش سرعت و شتاب در رابط­هاي ورودي و خروجي راه هاي شرياني با هدف كاهش برخورد"، اولين كنفرنس ملي عمران و معماري در مديريت شهري قرن21 (ISC)، دانشگاه جامع علمي كاريردي كرج، 20 تير 1397.

 55- "مروری بر پژوهش های انجام گرفته در خصوص کاربرد سیستم های هوشمند در مدیریت تعمیر و نگهداري راه"، چهارمين كنفرانس ملي مهندسي عمران و معماري با تاكيد بر فناوري هاي بومي ايران (ISC)، انجمن فناوري هاي بومي ايران، دانشگاه خوارزمي، 15 شهريور 1397.

 56- "مروري بر پژوهش هاي انجام گرفته در خصوص تاثير افزودن انواع فيلر بر عملكرد آسفالت حفاظتي اسلاري سيل"، چهارمين كنفرانس ملي مهندسي عمران و معماري با تاكيد بر فناوري هاي بومي ايران (ISC)، انجمن فناوري هاي بومي ايران، دانشگاه خوارزمي، 15 شهريور 1397.

 57- "بررسی شاخص وضعیت روسازی از منظر تئوری و واقعیت با استفاده از نرم افزار"، كنفرانس عمران، معماري و شهرسازي كشورهاي جهان اسلام (ISC)، مركز آموزش علمي-كاربردي شهرداري تبريز، 30 شهريور 1397.

 58- "فنآوري­هاينویندرنگهداريزمستانیراه"، كنفرانس عمران، معماري و شهرسازي كشورهاي جهان اسلام (ISC)، مركز آموزش علمي-كاربردي شهرداري تبريز، 30 شهريور 1397.

 59- "ارائهمدلشدتتصادفاتوسایلنقلیهدرمحورهایدوخطهدوطرفهبرون شهری"، چهارمين كنفرانس ملي عمران، معماري و طراحي شهري (ISC)، دانشگاه هنر تبريز و دانشگاه خوارزمي، 12 تا 14 آبان 1397.

 60- "ارزیابی مزیتها و معایب استفاده از خرده آسفالت بازیافتی در مخلوط آسفالت گرم"، چهارمين كنفرانس ملي عمران، معماري و طراحي شهري (ISC)، دانشگاه هنر تبريز و دانشگاه خوارزمي، 12 تا 14 آبان 1397.

 61- "بررسی آزمایشگاهی اثر پودر لاستیک به عنوان سنگدانه در مخلوط‌های آسفالتي"، دهمين همايش ملي قيرو آسفالت  (ISC)، مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي، 22 الي 24 آبان 1397.

 62- "مرورری بر پژوهش­های انجام شده در خصوص عوامل موثر بر مقاومت لغزشی روسازی­­­های آسفالتی و راه­های ترمیم و نگهداری آن"، چهارمين كنفرانس ملي مهندسي عمران و معماري با تاكيد بر فناوري هاي بومي ايران (ISC)، انجمن فناوري هاي بومي ايران، دانشگاه خوارزمي، 15 شهريور 1397.

63- "مدلسازی تاثیر خدمات پس از فروش بر کیفیت محصوالت در صنعت خودرو ایران"، كنفرانس ملي تحقيقات بنيادين در عمران، معماري و شهرسازي (ISC)، موسسه آموزش عالي اوج، تهران، خرداد 1397.

64- "كاربرد سيستم اطلاعات جغرافيايي(GIS) در طراحي، مديريت و نگهداري راه"، دومين كنفرانس ملي مهندسي عمران، معماري و مديريت شهري  (ISC)، موسسه آموزش عالي فرزانگان، اصفهان، 26 دي ماه 1397.

65- "ارزیابی بکارگیری افزودنی الیاف فورتا در خصوصیات روسازی آسفالتی"، ششمين كنفرانس ملي پژوهش­هاي كاربردي در مهندسي عمران، معماري و مديريت شهري  (ISC)، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، 23-24 خرداد 1398.

66- "مطالعه ای بر روش های بهینه نگهداری و بازسازی پل ها"، ششمين كنفرانس ملي پژوهش­هاي كاربردي در مهندسي عمران، معماري و مديريت شهري  (ISC)، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، 23-24 خرداد 1398.

67- "بررسی مزایا و معایب روسازی ماندگار به عنوان جایگزینی برای روسازی آسفالتی معمولی"، ششمين كنفرانس ملي پژوهش­هاي كاربردي در مهندسي عمران، معماري و مديريت شهري (ISC)، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، 23-24 خرداد 1398.

68- "ارائه مدل تاثير سرعت خودروها بر شدت تصادفات در محورهاي برون شهري (مطالعه موردي: محور چالوس-سلمانشهر)"، ششمين كنفرانس ملي پژوهش­هاي كاربردي در مهندسي عمران، معماري و مديريت شهري  (ISC)، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، 23-24 خرداد 1398.

69- "ارزیابی هزینه آسیب به راه وتجهیزات جاده­ای درتصادفات با استفاده از نرم افزارGIS  (مطالعه موردی: استان البرز)"، ششمين كنگره سالانه عمران، معماري و توسعه شهري (ISC)، دانشگاه علم و صنعت ايران، تهران، 21 آذر ماه 1398.

 

به روز رسانی شده در سه شنبه, 07 آبان 1398 21:03

بازگشت به بالا